Javnost rada Općinskog vijeća

Obavijest o sudjelovanju javnosti na sjednicama Općinskog vijeća Općine Jarmina

– Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) predstavnici javnosti, uz prethodnu najavu, imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća Općine Jarmina, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice, nemaju pravo na sudjelovanje u radu sjednice, sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice.
– U slučaju da predstavnik javnosti onemogućava normalan tijek sjednice istome će se onemogućiti daljnje prisustvovanje toj sjednici.
– Vodeći računa o prostornim mogućnostima i pandemiji COVID-19, predstavnici javnosti će sudjelovati po redoslijedu tj. vremenu prijave.
U slučaju informacija za koje postoje ograničenja prava na pristup iz članka 15. Stavka 1., 2., 3., 4., Zakona o pravu na pristup informacijama, objavit će se da je sjednica ili njezin dio zatvoren za javnost, te će se obrazložiti razlozi.
Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost i nazočnost svojih predstavnika najmanje tri dana prije održavanja sjednice na obrascu u prilogu.
Pisani zahtjev dostavlja se u Jedinstveni upravni odjel Općine Jarmina, V. Nazora 2 Jarmina ili putem maila jarmina@jarmina.hr

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Franjo Petrinić

ZAHTJEV ZA SUDJELOVANJE NA SJEDNICI

 

Arhiva vijesti