Kontakt

Općina Jarmina
Vladimira Nazora 2,
32280 Jarmina
OIB: 14503583078
MB: 02626721
Radno vrijeme: 07:00-15:00 sati

Rad sa strankama: pon.-pet. od 08-14 sati

Odluka o radnom vremenu 

Načelnik Općine Jarmina:
Goran Ileković
gsm:  091 501 34 22
e-mail: jarmina@jarmina.hr

Jedinstveni upravni odjel:
Pročelnica
Andrea Klarić, dipl iur.
tel.: 032 215 060
e-mail: jarmina@jarmina.hr

Referent za upravno administrativne poslove
Đurđica Franjčić Milić
tel: 032 215 542
fax.: 032 215 101
e-mail: jarmina@jarmina.hr     opcina.jarmina@vu.t-com.hr

KomunalnI redar  broj gsm:099 215 00 75

Projekt „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE-faza IV“ 

Voditeljica  Svjetlana Raguž    tel: 032 216 817

Arhiva vijesti