Odluke načelnika

Odluke načelnika 2024.god.
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o dodjeli stipendija 2023./2024. 1684.53 kb 2024-01-29
Odluke načelnika 2023.god.
Naziv: Veličina: Datum objave:
Rješenje o produženom radnom vremenu-kirbaj 663.29 kb 2023-10-18
Odluka o dodjeli stipendija 2022./2023. 160.11 kb 2023-02-23
Plan klasifikacijskih oznaka 2023.god. 375.75 kb 2023-01-02
Odluke načelnika 2022.god.
Naziv: Veličina: Datum objave:
Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine 101.18 kb 2022-10-24
I. Dopune Plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka za 2022.god. 151.34 kb 2022-10-03
Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini 143.92 kb 2022-05-09
IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 141.14 kb 2022-05-09
IZVIJEŠĆE o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu 139.8 kb 2022-05-09
IZVJEŠĆE o gospodarenju otpadom 111.56 kb 2022-05-09
IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu 141.33 kb 2022-05-09
IZVJEŠĆE o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.god. 62.66 kb 2022-05-09
IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini 143.49 kb 2022-05-09
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa 143.64 kb 2022-05-09
IZVJEŠĆE-socijalni program za 2021.god. 150 kb 2022-05-09
Plan prijma 2022.god. 172.6 kb 2022-01-17
IZVJEŠĆE o izvršenju Programa financiranja vjerskih zajednica Općine Jarmina u 2021. godini 139.03 kb 2022-05-09
Odluke načelnika 2021.god.
Naziv: Veličina: Datum objave:
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka 2022.god. 134.69 kb 2021-12-28
Odluka o usvajanju Provedbenog programa 43.54 kb 2021-12-17
Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom 43.42 kb 2021-11-30
Izvješće-mjere zaštite od požara 1683.68 kb 2021-07-08
Odluka-jednokratna pomoć 126.93 kb 2021-07-08
Odluka-jednokratna pomoć 126.44 kb 2021-07-08
Odluka o financiranju sale-karmine 123.22 kb 2021-07-08
Odluka o financiranju sale-karmine 144.55 kb 2021-07-08
Odluka o osnivanju stožera CZ 145.23 kb 2021-07-08
Odluka o određivanju materijalnih prava 134.62 kb 2021-07-08
Odluka o stupanju na dužnost 148.42 kb 2021-07-08
Poslovnik o radu stožera CZ 147.29 kb 2021-07-08
Odluka-jednokratna pomoć 125.99 kb 2021-04-30
Plan klasifikacijskih oznaka 2021.god. 49.22 kb 2021-03-29
Odluka o isplati jubilarne nagrade 954.87 kb 2021-02-26
Plan prijma 2021.god. 3149.78 kb 2021-01-15
Odluke načelnika 2020.god.
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka-jubilarna nagrada 135.73 kb 2020-11-24
II. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu 163.46 kb 2020-08-07
Odluka jednokr.pomoć 132.64 kb 2020-08-07
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i odgoda javnih priredbi 1017.48 kb 2020-07-17
Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2020. godinu 153.55 kb 2020-06-02
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara 142.98 kb 2020-06-02
Naredba o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na području Općine Jarmina u 2020. godini 140.97 kb 2020-06-02
Odluka o imenovanju stožera civilne zaštite 1892.32 kb 2020-03-18
Odluka o preventivnim mjerama-COVID 19 1959.54 kb 2020-03-18
Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Jarmina 87.78 kb 2020-01-28
Odluka o određivanju osnovice 92.74 kb 2020-01-28
FINANCIJSKI PLAN za realizaciju Programa aktivnosti u 2020. godini 134.17 kb 2020-06-02
Odluke načelnika 2019.god.
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o isplati božićnice 87.96 kb 2019-12-23
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i sastavu stožera civilne zaštite Općine Jarmina 96.22 kb 2019-12-23
Odluka o ustroju evidencije komunalne infrastrukture na području Općine Jarmina 109.31 kb 2019-12-23
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta 110.3 kb 2019-12-23
Pravilnik o korištenju mjera poticanja razvoja poduzetništva Općine Jarmina za 2019. godinu 84.76 kb 2019-09-23
Pravilnik-poljoprivreda 2287.72 kb 2019-05-13
Imenovanje službenika-Registar projekata 863.07 kb 2019-04-12
Odluke načelnika 2018.god.
Naziv: Veličina: Datum objave:
Operativni program održavanja 3217kb kb 2018-12-12
Pravilnik JUO 1528kb kb 2018-09-26
Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade za učenike OŠ "M.Gubec" Jarmina 90kb kb 2018-08-31
Odluka mentor 77kb kb 2018-04-26
Odluka o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava udrugama 2018.god. 105kb kb 2018-03-29
ODLUKU o započinjanu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Jarmina za razdoblje 2017. do 2023. na okoliš 94kb kb 2018-03-22
Pravilnik o potrebnoj dokumentaciji, uvjetima korištenja bespovratnih sredstava iz Programa ..... 115kb kb 2018-02-05
Javni poziv za prijavu zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača za područje Općine Jarmina 92kb kb 2018-02-05
Odluke načelnika 2017.god.
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o osnovici 80kb kb 2017-11-22
Odluka-Plan prijma 2017.god.-SOR 91kb kb 2017-11-22
Odluka stožer CZ 106kb kb 2017-10-26
Odluka regres 99kb kb 2017-06-30
Odluka o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava udrugama s područja Općine Jarmina za 2017. godinu 156kb kb 2017-04-24
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jarmina za 2016. godinu 186kb kb 2017-03-30
Odluka mentor 77kb kb 2017-03-27
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jarmina za 2015. godinu 102kb kb 2017-01-04
Odluke načelnika 2016.god.
Naziv: Veličina: Datum objave:
Pravilnik o unutarnjem redu 212kb kb 2016-03-31
Odluka o radnom vremenu 133.26 kb 2016-03-21
Odluka o dodjeli sredstava-udruge 457kb kb 2016-03-14
Odluka o usvajanju usklađenog Plana civilne zaštite Općine Jarmina 103kb kb 2016-02-05
Odluka o usvajanju usklađenog Plana zaštite i spašavanja Općine Jarmina 104kb kb 2016-02-05
Plan prijma - JUO 91kb kb 2016-02-05
Plan prijma - SOR 88kb kb 2016-02-05
Odluke načelnika
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka povjerenstvo 312kb kb 2015-12-15
Odluka blagajnički maximum 104kb kb 2015-09-16
Odluka o imenovanju stožera CZ 90kb kb 2015-09-16
Pravilnik o korištenju službenih vozila za službene potrebe 136kb kb 2015-07-01
Izvješće o utrošku sredstava 108kb kb 2015-06-26
Plan gospodarenja otpadom 109kb kb 2015-06-26
Plan upravljanja imovinom 111kb kb 2015-06-26
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2014. godini 91kb kb 2015-05-19
Pravilnik o izmjenama i dopunama 152kb kb 2015-04-23
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE JARMINA 104kb kb 2015-03-09
Odluka o obavljanju poslova pročelnika 88kb kb 2014-08-04
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 252kb kb 2014-07-04
Arhiva vijesti