Odluke vijeća

Sjednica br. 28
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka-božićnice umirovljenici 1157.45 kb 2024-01-18
Odluka-o II izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 128.2 kb 2024-01-18
Odluka o imenovanju povjerenstva 135.13 kb 2024-01-18
Odluka o izvršavanju Proračuna2024. 70.33 kb 2024-01-18
Odluka o sufinanciranju prijevoza-PU 127.8 kb 2024-01-18
Odluka o usvajanju Programa Savjeta mladih 127.32 kb 2024-01-18
Sjednica br. 29
Naziv: Veličina: Datum objave:
Godišnji plan-koncesije 2024. 133.78 kb 2024-01-18
Godišnji plan razvoja CZ 150.49 kb 2024-01-18
Odluka o financ.pomoći 126.36 kb 2024-01-18
Odluka o financ.pomoći 126.91 kb 2024-01-18
Odluka o financ. političkih stranaka 140.39 kb 2024-01-18
Odluka o financ. vjerskih zajednica 135.49 kb 2024-01-18
Odluka o imenovanju 2. potpredsjednika OV 124.91 kb 2024-01-18
Odluka o sufinanciranja kupnje ili gradnje obiteljskih kuća mladim obiteljima na području općine Jarmina u 2024. godini 129.51 kb 2024-01-18
Odluka o visini naknade za novorođeno dijete 2024. 139.1 kb 2024-01-18
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024.god. 137.2 kb 2024-01-18
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu 147.29 kb 2024-01-18
Program javnih potreba u sportu 2024. 143.6 kb 2024-01-18
Program održavanja nerazvrstanih cesta 140.69 kb 2024-01-18
Program održavanja objekata komunalne infrastrukture 140.42 kb 2024-01-18
Program utroška sredstava naknade - legalizacija 130.23 kb 2024-01-18
Program utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljop. 148.43 kb 2024-01-18
Socijalni program Općine Jarmina za 2024. godinu 151.05 kb 2024-01-18
Zaključak I.M. 133.57 kb 2024-01-18
Program javnih potreba u kulturi 2024. 143.92 kb 2024-01-18
Sjednica br. 27
Naziv: Veličina: Datum objave:
Izmjena i dopuna Odluke-DV 146.83 kb 2023-11-01
Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru 134.86 kb 2023-11-01
Odluka izvršni odbor 124.89 kb 2023-11-01
Izmjene i dopune Odluke-KN 138.67 kb 2023-11-01
Odluka o usvajanju Izvješća-upravljanje imovinom 128.24 kb 2023-11-01
Odluka o visini naknade za troškove studiranja 150.44 kb 2023-11-01
Odluka-financ. političke stranke 137.79 kb 2023-11-01
Sjednica br. 25
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka-financ.pomoć 127.55 kb 2023-07-27
Odluka-financ. pomoć 126.51 kb 2023-07-27
Odluka-financ. pomoć 126.21 kb 2023-07-27
Odluka o davanju suglasnosti 140.72 kb 2023-07-27
Odluka o koeficijentima 145.2 kb 2023-07-27
Odluka o usvajanju programa 127.95 kb 2023-07-27
Sjednica br. 20
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći 125.73 kb 2023-07-26
Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći 126.69 kb 2023-07-26
Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći 127.31 kb 2023-07-26
Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći 126.74 kb 2023-07-26
Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći 126.57 kb 2023-07-26
Izvješće o radu vijeća 101.14 kb 2023-07-26
Podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja 147.69 kb 2023-07-26
Odluka o imenovanju povjerenstva 135.69 kb 2023-07-26
Odluka o unutarnjem ustrojstvu 137.42 kb 2023-07-26
Odluka o zajedničkom obavljanju poslova 138.23 kb 2023-07-26
DDD mjere 131.6 kb 2023-07-26
Sjednica br. 21
Naziv: Veličina: Datum objave:
Izvješće-gradnja objekata 142.05 kb 2023-07-26
Izvješće-kultura 2022 141.18 kb 2023-07-26
Izvješće-legalizacija 139.68 kb 2023-07-26
Izvješće načelnika 104.95 kb 2023-07-26
Izvješće-gospodarenje otpadom 111.52 kb 2023-07-26
Izvješće-sport 140.87 kb 2023-07-26
Izvješće-Plan djelovanja CZ 185 kb 2023-07-26
Izvješće-vjerske zajednice 138.97 kb 2023-07-26
Izvješće-političke stranke 139.62 kb 2023-07-26
Izvješće-političke stranke 139.62 kb 2023-07-26
Izvješće-komun. infrast. 141.83 kb 2023-07-26
Izvješće-zakup i prodaja poljop. 143.38 kb 2023-07-26
Izvješće-Socijalni program 149.03 kb 2023-07-26
Odluka o imenovanju povjerenstva 128.51 kb 2023-07-26
Odluka o pokriću manjka 136.47 kb 2023-07-26
Odluka troškovi stanovanja 128.33 kb 2023-07-26
Zaključak -gospodarenje otpadom 125.57 kb 2023-07-26
Izvješće-agrotehničke mjere 48.95 kb 2023-07-26
Zaključak agrotehničke mjere 125.7 kb 2023-07-26
Sjednica br. 22
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka-javna priznanja 141.96 kb 2023-07-26
Zaključak o ostavci 133.56 kb 2023-07-26
Sjednica br. 23
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o imenovanju potpredsjednika 125.54 kb 2023-07-26
Zaključak o prestanku mandata 133.8 kb 2023-07-26
Sjednica br. 24
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći 126.55 kb 2023-07-26
Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći 125.96 kb 2023-07-26
Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda srednjih škola 139.34 kb 2023-07-26
Odluka o financiranju kupnje radnih bilježnica za učenike Osnovne škole 137.96 kb 2023-07-26
Odluka o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća 132.97 kb 2023-07-26
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka 158.88 kb 2023-07-26
Plan zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe 160.12 kb 2023-07-26
Sjednica br. 19
Naziv: Veličina: Datum objave:
Program kom. infrast. 2023. 147.17 kb 2023-01-04
Program održavanja kom . infrastr. 2023. 140.6 kb 2023-01-04
Godišnji plan davanja koncesija 2023. 133.78 kb 2023-01-04
Godišnji plan razvoja sustava 150.78 kb 2023-01-04
Odluka jednokr. financ. pomoć 126.74 kb 2023-01-04
Odluka o financiranju polit. stranaka 2023. 140.43 kb 2023-01-04
Olduka o financiranju - udruge 2023. 174.22 kb 2023-01-04
Odluka o financ. vjerskih zajednica 134.93 kb 2023-01-04
Odluka-stipendije 2023. 149.8 kb 2023-01-04
Odluka o visini naknade za opremu novorođ. djeteta 2023. 139.11 kb 2023-01-04
Plan-prirodne nepogode 137.3 kb 2023-01-04
Pravilnik o ocjenjivanju 250.97 kb 2023-01-04
Program javnih potreba u kulturi 2023. 144.09 kb 2023-01-04
Program javnih potreba u sportu 2023. 150.54 kb 2023-01-04
Program održavanja nerazvrstanih cesta 140.63 kb 2023-01-04
Program utroška sredstava -legalizacija 130.32 kb 2023-01-04
Program utroška sredstava-profaja i zakup poljop. zemljišta 147.77 kb 2023-01-04
Socijalni program 2023. 151.39 kb 2023-01-04
Sjednica br. 17
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka jednokratna novčana pomoć 126.7 kb 2022-11-28
Odluka o davanju suglasnosti 131.86 kb 2022-11-28
Odluka o općinskim porezima 132.87 kb 2022-11-28
Sjednica br. 18
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka SECAP 128.15 kb 2022-11-24
Odluka-Plan upravljanja imovinom 2023. 151.61 kb 2022-11-24
Sjednica br. 16
Naziv: Veličina: Datum objave:
Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom 397.39 kb 2022-10-24
Odluka o davanju suglasnosti 127.96 kb 2022-10-24
Odluka o dodjeli jednokratne pomoći-prvi srednje 139.34 kb 2022-10-24
Odluka o sufinanciranju prijevoza 132.62 kb 2022-10-24
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Jarmina za 2021. godinu 128.18 kb 2022-10-24
13. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Jarmina za 2022 100.24 kb 2022-07-19
Odluka o davanju suglasnosti na nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci u razdoblju 2021.-2027 128.93 kb 2022-07-19
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića „Jarmina“ u Jarmini 131.94 kb 2022-07-19
Odluka o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima 51.07 kb 2022-07-19
14. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o agrotehničkim mjerama 133.11 kb 2022-07-19
Plan zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2022. godini 160.08 kb 2022-07-19
Zaključak o ostavci predsjednika Općinskog vijeća 125.25 kb 2022-07-19
15. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Etički kodeks 155.51 kb 2022-07-19
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 156.53 kb 2022-07-19
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Jarmina za 2022. godinu 135.64 kb 2022-07-19
Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Jarmina za 2022. godinu 138.29 kb 2022-07-19
Odluka o davanju suglasnosti o zaduženju u poslovnoj banci 134.17 kb 2022-07-19
Odluka o isplati jednokratne pomoći 133.4 kb 2022-07-19
Odluka o financiranju kupnje radnih bilježnica za učenike Osnovne škole „Matija Gubec“ iz Jarmine za šk.god. 2022./2023 138.11 kb 2022-07-19
Odluka o isplati jednokratne pomoći 132.06 kb 2022-07-19
10. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka DDD mjere 130.96 kb 2022-05-09
Odluka-jednokratna pomoć 126.4 kb 2022-05-09
Odluka jednokratna pomoć 127.24 kb 2022-05-09
Odluka o imenovanju povjerenstva 136.09 kb 2022-05-09
Rješenje o imenovanju 131.61 kb 2022-05-09
Rješenje o razrješenju 131.77 kb 2022-05-09
Izvješće o radu OV 157.42 kb 2022-05-09
11. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka jednokratna pomoć 132.86 kb 2022-05-09
PROGRAM mjera poticanja razvoja poduzeništva Općine Jarmina za 2022. godinu 142.29 kb 2022-05-09
Zaključak -agrotehničke mjere 124.76 kb 2022-05-09
Obrazac 1-agrotehničke mjere 48.93 kb 2022-05-09
Zaključak-Izvješće o gospodarenju otpadom Općine Jarmina za 2021.godinu 125.24 kb 2022-05-09
Zaključak-prirodne nepogode 124.65 kb 2022-05-09
12. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka zaduženje 128.43 kb 2022-05-09
Odluka jednokratna pomoć 126.53 kb 2022-05-09
Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene 160.78 kb 2022-05-09
9. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade 132.76 kb 2022-02-17
Odluka-imenovanje Savjeta mladih 146.37 kb 2022-02-17
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 253.48 kb 2022-02-17
Odluka o komunalnoj naknadi 161.89 kb 2022-02-17
8. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o općinskim porezima 139.97 kb 2022-01-31
Odluka o sufinanciranja kupnje ili gradnje obiteljskih kuća mladim obiteljima 127.66 kb 2022-01-31
Odluka o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta 138.46 kb 2022-01-31
7. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o financijskoj pomoći / potpori redovitim studentima 93.32 kb 2022-01-21
Pravilnik o davanju na korištenje prostora, sportskih građevina i sportskih terena 97.94 kb 2022-01-10
Odluka o usvajanju Učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem 60.77 kb 2022-01-10
GODIŠNJI PLAN davanja koncesija 133.06 kb 2022-01-10
Odluka o financijskoj pomoći 126.77 kb 2022-01-10
Odluka financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača 145.78 kb 2022-01-10
Odluka o financiranju programa i projekata udruga 174.7 kb 2022-01-10
Odluka o financiranju vjerskih zajednica 134.96 kb 2022-01-10
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola 132.87 kb 2022-01-10
Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske službe 215.08 kb 2022-01-10
PROGRAM javnih potreba u kulturi 143.44 kb 2022-01-10
PROGRAM utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa 146.71 kb 2022-01-10
Socijalni program 143.51 kb 2022-01-10
Zaključak o dostavljanju dokumentacije uz Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć 125.23 kb 2022-01-10
PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA 137.08 kb 2022-01-10
PROGRAM javnih potreba u sportu 149.88 kb 2022-01-10
Program održavanja nerazvrstanih cesta 140.96 kb 2022-01-10
PROGRAM utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 129.72 kb 2022-01-10
Smjernice CZ 175.25 kb 2022-01-10
6. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
II. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Jarmina 146.84 kb 2021-11-30
II izmjene i dopune Programa javnih davanja u sportu 134.67 kb 2021-11-30
II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 139.51 kb 2021-11-30
II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 138.99 kb 2021-11-30
Odluka-jednokratna pomoć 126.97 kb 2021-11-30
Odluka-jednokratna pomoć 127.78 kb 2021-11-30
Odluka o financiranju političkih stranaka 146.04 kb 2021-11-30
Odluka o isplati božićnica 696.39 kb 2021-11-30
Odluka o usvajanju Izvješća Savjeta mladih 126.93 kb 2021-11-30
Javni poziv Savjet mladih 144.35 kb 2021-11-30
Odluka-jednokratna pomoć 127.34 kb 2021-11-30
Odluka o usvajanju Izvještaja za požarnu sezonu 2021 125.02 kb 2021-11-30
5. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Suglasnost na ulaganje 129.57 kb 2021-10-11
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Jarmina za 2020. godinu 126.62 kb 2021-10-11
Odluka-jednokratna pomoć 126.47 kb 2021-10-11
Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Jarmina za 2020. godinu 337.61 kb 2021-10-11
4. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o imenovanju odbora za branitelje 142.34 kb 2021-09-16
Odluka o imenovanju odbora za mlade i demografiju 144.33 kb 2021-09-16
Odluka o imenovanju odbora za poljoprivredu 142.58 kb 2021-09-16
Odluka o imenovanju odbora za projekte 142.41 kb 2021-09-16
Odluka-minus 133.44 kb 2021-09-16
Odluka-kredit 135.05 kb 2021-09-16
Odluka-jednokratna pomoć 133.49 kb 2021-09-16
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza-srednja škola 132.47 kb 2021-09-16
Zaključak-K.D. Jarmina 124.36 kb 2021-09-16
4.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda srednjih škola 139.21 kb 2021-09-16
3. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o imenovanju odbora za kulturu i udruge 136.96 kb 2021-08-02
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu 134.33 kb 2021-07-29
Izmjene i dopune Programa gradnje 139 kb 2021-07-29
Izmjene i dopune Programa održavanja kom.infrastrukture 138.6 kb 2021-07-29
Izmjene i dopune Socijalnog programa 146.27 kb 2021-07-29
Odluka-jednokratna pomoć 132.04 kb 2021-07-29
Odluka o financiranju knjigovodstvenih usluga 143.85 kb 2021-07-29
Odluka o imenovanju Odbora za socijalnu skrb 137.82 kb 2021-07-29
Odluka o imenovanju Odbora za školstvo 137.9 kb 2021-07-29
Odluka o sufinanciranju rušenja dotrajalih obiteljskih kuća 126.82 kb 2021-07-29
Odluka o načinu raspolaganja suvlasničkim dijelom Općine Jarmina na nekretninama u k.o. Savudrija i k.o. Biograd na Moru 129.2 kb 2021-07-29
Odluka o imenovanju Odbora za sport 137.77 kb 2021-07-29
2.konstituirajuća sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o financiranju kupnje radnih bilježnica 137.13 kb 2021-07-22
Odluka o imenovanju Odbora za proračun i financije 136.8 kb 2021-07-22
Odluka o izboru Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 138.63 kb 2021-07-22
Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 132.28 kb 2021-07-22
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća 132.02 kb 2021-07-22
Odluka o realizaciji projekta „Sanacija i održavanje cesta u Ulici N. Tesle“ 133.49 kb 2021-07-22
Odluka o visini naknade za rad načelnika Općine Jarmina 132.81 kb 2021-07-22
41.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka-jednokratna pomoć 132.54 kb 2021-04-19
Odluka o financijskoj pomoći redovitim studentima 127.55 kb 2021-04-19
Izvješće-socijalni program travanj 2021 149.25 kb 2021-04-19
Odluka-javna priznanja 142.88 kb 2021-04-19
Odluka-jednokratna pomoć 133.07 kb 2021-04-19
Odluka-parcelizacija 128.56 kb 2021-04-19
Poslovnik 209.21 kb 2021-04-19
40.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Analiza stanja CZ 2020.god.. 254.53 kb 2021-04-09
Izvješće -gradnja objekata 2020.god. 140.93 kb 2021-04-09
Izvješće -kultura 2020.god. 140.03 kb 2021-04-09
Izvješće -legalizacija 2020.god. 139.23 kb 2021-04-09
Izvješće-gospodarenje otpadom-2020.god.. 142.06 kb 2021-04-09
Izvješće-financiranje vjerske zajednice 138.24 kb 2021-04-09
Izvješće -sport 2020.god. 139.93 kb 2021-04-09
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU 175 kb 2021-04-09
Izvješće-financiranja političkih stranaka 2020.god. 138.88 kb 2021-04-09
Izvješće -komunalna infrstruktura 2020.god. 142.48 kb 2021-04-09
Izvješće-zakup i prodaja 142.9 kb 2021-04-09
Izvješće-socijalni program 2020. 148.91 kb 2021-04-09
Odluka o cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Jarmina 150.17 kb 2021-04-09
Odluka-financijska pomoć onkološki bolesnici 133.38 kb 2021-04-09
Odluka-imenovanje ravnateljice 130.48 kb 2021-04-09
Odluka o pokroviteljstvu 132.91 kb 2021-04-09
Odluka o sufinanciranju projekta održavanja stana u Zagrebu koji koriste maligno oboljela djeca i njihove obitelji 135.62 kb 2021-04-09
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2021.g. – 2023.g. 149.64 kb 2021-04-09
Suglasnost na izvješće o radu 132.3 kb 2021-04-09
Suglasnost na plan rada 131.7 kb 2021-04-09
Odluka o davanju suglasnosti-Polet 123.41 kb 2021-04-09
39.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke-djeca 135.86 kb 2021-03-04
Odluka-jednokratna pomoć 134.92 kb 2021-03-04
Odluka-UKIJ 132.17 kb 2021-03-04
Odluka-stipendije 144.85 kb 2021-03-04
Odluka-zaduženje-radovi 135.77 kb 2021-03-04
Odluka-zaduženje 133.97 kb 2021-03-04
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Programa -DDD mjere 136.42 kb 2021-03-04
Odluka o parcelizaciji 125.97 kb 2021-03-04
Odluka o sufinanciranju prijevoza 127.69 kb 2021-03-04
Odluka o sufinanciranju-grobno mjesto 127.36 kb 2021-03-04
Poslovnik 214.7 kb 2021-03-04
Program sufinanciranja-obrtnici 142.64 kb 2021-03-04
Odluka o davanju suglasnosti na Statut-vrtić 132.33 kb 2021-03-04
Odluka o davanju suglasnosti-Polet 123.39 kb 2021-03-04
38.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka koeficijenti 147.78 kb 2021-01-12
Odluka o usvajanju godišnjeg plan upravljanja imovinom 144.29 kb 2021-01-12
37.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Godišnji plan davanja koncesija 135.36 kb 2021-01-11
Odluka o financiranju političkih stranaka 143.08 kb 2021-01-11
Odluka o usvajanju izvješća-plan upravljanja imovinom 133.76 kb 2021-01-11
Odluka o financiranju vjerskih zajednica 136.25 kb 2021-01-11
Odluka o sufinanciranju dijela troškova smještaja djece 150.3 kb 2021-01-11
Odluka o sufinanciranju dijela troškova prijevoza redovitih studenata 142.4 kb 2021-01-11
Odluka o financiranju programa i projekata udruga 177.49 kb 2021-01-11
Odluka o visini naknade za novorođeno dijete 140.49 kb 2021-01-11
Plan djelovanja-prirodne nepogode 139.74 kb 2021-01-11
Odluka o sufinanciranju prijevoza srednja škola 140.47 kb 2021-01-11
Potpore u poljoprivredi 198.13 kb 2021-01-11
Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija 172.82 kb 2021-01-11
Program gradnje kom infrastruktura 141.24 kb 2021-01-11
Program javnih potreba u kulturi 146 kb 2021-01-11
Program javnih potreba u sportu 152.39 kb 2021-01-11
Program održavanja kom infrastrukture 143.64 kb 2021-01-11
Program održavanja nerazvrstanih cesta 142.9 kb 2021-01-11
Program utroška sredstava-legalizacija 132.12 kb 2021-01-11
Program utroška sredstava-prodaja i zakup poljopr 149.41 kb 2021-01-11
Socijalni program 2021 145.15 kb 2021-01-11
Suglasnost za ulaganje-groblje 130.4 kb 2021-01-11
36.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka-donacija 135.69 kb 2020-11-24
Odluka-plan rada 134.95 kb 2020-11-24
Odluka o davanju suglasnosti 135.08 kb 2020-11-24
Odluka-božićnica umirovljenici 1822.88 kb 2020-11-20
35.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića 84.91 kb 2020-11-20
Odluka-donacija 134.05 kb 2020-11-20
Odluka-donacija 136.64 kb 2020-11-20
Odluka imenovanje 135.87 kb 2020-11-20
Odluka o osnivanju 154.26 kb 2020-11-20
Odluka o sufinanciranju-prijevoz 134.89 kb 2020-11-20
34.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi 137.31 kb 2020-08-10
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu 136.36 kb 2020-08-10
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 147.74 kb 2020-08-10
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa 137.67 kb 2020-08-10
Izmjene i dopune Socijalnog programa 140.08 kb 2020-08-10
Odluka o sufinanciranju troškova javnog linijskog prijevoza putnika 942.71 kb 2020-08-10
Odluka-banka 136.21 kb 2020-08-10
Odluka-banka 133.22 kb 2020-08-10
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 140.77 kb 2020-08-07
32.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Izvješće-agrotehničke mjere 223.63 kb 2020-07-23
Odluka o financijskoj pomoći 73.72 kb 2020-07-23
Odluka-korištenje prostora 72.82 kb 2020-07-23
Odluka o financijskoj pomoći 73.22 kb 2020-07-23
Odluka-radne bilježnice 83.1 kb 2020-07-23
Odluka-imenovanje povjerenstva 80.34 kb 2020-07-23
Odluka-prijenos vlasništva 73.06 kb 2020-07-23
33.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o financijskoj pomoći-studenti 73.53 kb 2020-07-23
Odluka o isplati naknade 73.61 kb 2020-07-23
Odluka o pomoći mještanima 80.15 kb 2020-07-23
31.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Izvješće-održavanje kom infrastrukture 86.88 kb 2020-04-08
Izvješće-sport 86.64 kb 2020-04-08
Izvješće-kultura 86.25 kb 2020-04-08
Izvješće-legalizacija 85.32 kb 2020-04-08
Izvješće-gospodarenje otpadom 88.48 kb 2020-04-08
Izvješće-financiranje 85.32 kb 2020-04-08
Izvješće-komunalna infrastruktura 86.88 kb 2020-04-08
Izvješće-poljoprivreda 90.82 kb 2020-04-08
Izvješće-socijalni program 94.43 kb 2020-04-08
Odluka o potporama za očuvanje radnih mjesta 76.91 kb 2020-04-08
Odluka-jednokratna pomoć 80.32 kb 2020-04-08
Odluka o sufinanciranju rušenja 72.95 kb 2020-04-08
30.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Analiza sustav CZ 99.13 kb 2020-03-09
Izmjene i dopune Statuta 74.15 kb 2020-03-09
DDD mjere 82.28 kb 2020-03-09
Odluka o osniVanju postrojbe CZ 88.13 kb 2020-03-09
Odluka o usvajanju Plana Savjeta mladih 73.23 kb 2020-03-09
Plan razvoja CZ 107.23 kb 2020-03-09
Potpore u poljoprivredi 139.7 kb 2020-03-09
Odluka o korištenju mjera poticanja razvoja poduzetništva 84.55 kb 2020-03-09
29.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka-stipendije 123.56 kb 2020-02-20
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 112.92 kb 2020-01-08
28.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Plan-koncesije 100.77 kb 2019-12-23
Odluka-financ.pomoć 102.07 kb 2019-12-23
Odluka-financ.pomoć 101.75 kb 2019-12-23
Odluka-financiranje političkih stranaka 108.42 kb 2019-12-23
Odluka-financ.udruge 150.96 kb 2019-12-23
Program-održavanje cesta 108.86 kb 2019-12-23
Odluka-sufinac.prijevoza 106.12 kb 2019-12-23
Odluka-sufinanc.vrtića 130.11 kb 2019-12-23
Odluka-sufinac.prijevoza -studenti 115.03 kb 2019-12-23
Odluka-Plan upravljanja imovinom 116.69 kb 2019-12-23
Odluka-novorođena djeca 106.4 kb 2019-12-23
Program gradnje 133.83 kb 2019-12-23
Program-kultura 118.21 kb 2019-12-23
Program-sport 131.8 kb 2019-12-23
Odluka o financ. vjerskih zajednica 102.59 kb 2019-12-23
Program-kom.infrastr. 110.23 kb 2019-12-23
Program utroška-legalizacija 90.18 kb 2019-12-23
Program utroška-zakup i prodaja 121.97 kb 2019-12-23
Socijalni program 110.81 kb 2019-12-23
27.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka-psi 101.88 kb 2019-12-20
Odluka o kupnji 87.36 kb 2019-12-20
Rješenje-biračka mjesta 1069.76 kb 2019-12-20
26.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Zaključak o usvajanju Plana 87.65 kb 2019-11-22
Plan 2054.12 kb 2019-11-19
Odluka o isplati božićnice korisnicima zajamčene minimalne naknade kod CZSS i umirovljenicima sa područja općine Jarmina 126.64 kb 2019-11-18
25.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o davanju suglasnosti 86.18 kb 2019-10-24
Odluka o sufinanciranju 88.33 kb 2019-10-24
24. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o davanju suglasnosti 158.29 kb 2019-09-26
Odluka o davanju suglasnosti 174.32 kb 2019-09-26
Odluka o financijskoj pomoći 157.13 kb 2019-09-26
Odluka o financijskoj pomoći 158.91 kb 2019-09-26
Odluka o izradi projektne dokumentacije 145.16 kb 2019-09-26
Odluka o komunalnom redu 286.91 kb 2019-09-26
Odluka o financijskoj pomoći 157.25 kb 2019-09-26
Odluka o prenamjeni objekta 145.1 kb 2019-09-26
Odluka o sufinanciranju 160.75 kb 2019-09-26
Odluka o načinu raspolaganja suvlasničkim dijelom 159.36 kb 2019-09-26
Zaključak k.č. 1245/1 136.26 kb 2019-09-26
23. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o usvajanju-Izvjšće o stanju u prostoru 87.93 kb 2019-07-04
Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 83.53 kb 2019-07-04
Odlukao uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka u slučajevima kad je to dozvoljeno za 2019. godinu 134.85 kb 2019-07-04
PLAN zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2019. godini 132.98 kb 2019-07-04
22. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka radne bilježnice 88.02 kb 2019-06-11
Odluka jednokr.pomoć 88.53 kb 2019-06-11
Odluka o izmjenama i dopunama Programa 89.84 kb 2019-06-11
Odluka o imenovanju povjerenstva 88.69 kb 2019-06-10
21. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI 164.86 kb 2019-05-17
Odluka o dodjeli javnih priznanja 114.6 kb 2019-05-17
Odluka o izgradnji hidranta 114.81 kb 2019-05-17
Odluka o izgradnji hidranta 147.49 kb 2019-05-17
Program mjera poticanja razvoja poduzetništva 110.83 kb 2019-05-17
Odluka o davanju suglasnosti 87.76 kb 2019-05-17
20. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Analiza CZ 2018.god.. 122 kb 2019-05-14
Izvješće-gradnja objekata...2018.god. 109.16 kb 2019-05-14
Izvješće-sport...2018.god. 107.48 kb 2019-05-14
Izvješće-kultura...2018.god. 107.2 kb 2019-05-14
Izvješće-legalizacija...2018.god. 107.28 kb 2019-05-14
Izvješće-otpad...2018.god. 109.6 kb 2019-05-14
Izvješće-Program financiranja....2018.god. 106.31 kb 2019-05-14
Izvješće-plan gosp otpadom...2018.god. 109.86 kb 2019-05-14
Izvješće-kom infrastr...2018.god. 107.93 kb 2019-05-14
Izvješće-poljop zemljiste...2018.god. 110.91 kb 2019-05-14
Izvješće-soc program...2018.god. 122.51 kb 2019-05-14
Zaključak-Mjere DDD 104.21 kb 2019-05-14
Odluka-Imenovanje Odbora 112.78 kb 2019-05-14
Odluka sufinanciranje 102.24 kb 2019-05-14
Plan razvoja CZ 2019.god. 136.46 kb 2019-05-14
Program Potpore u poljoprivredi 2019.god. 158.54 kb 2019-05-14
Odluka-Opći uvjeti dimnjačar 100.27 kb 2019-05-14
Odluka-Dom kulture 89.47 kb 2019-05-14
18. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o kupnji i donaciji računala 99.04 kb 2019-03-12
Izmjene i dopune Odluke o visini naknade 102.31 kb 2019-03-12
Javni poziv-dodjela priznanja 122.93 kb 2019-03-12
Odluka o dodjeli stipendija 124.45 kb 2019-03-12
Odluka o imenovanju sudaca porotnika 105.26 kb 2019-03-12
Odluka o komunalnom doprinosu 141.14 kb 2019-03-12
Odluka o komunalnoj nakanadi 136.16 kb 2019-03-12
Odluka o kupnji 87.04 kb 2019-03-12
Odluka o sufinanciranju rušenja 87.8 kb 2019-03-12
Odluka o davanju suglasnosti 88.46 kb 2019-03-12
Zaključak-Plan rada Savjeta mladih 99.02 kb 2019-03-12
17.sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
GODIŠNJI PLAN davanja koncesija na području Općine Jarmina 99.31 kb 2019-01-16
ODLUKA o utvrđivanju prijedloga za imenovanje zdravstvenog radnika-mrtvozornika 102.73 kb 2019-01-16
ODLUKA o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Općini Jarmina za 2019.godinu 151.43 kb 2019-01-16
ODLUKA o financiranja vjerskih zajednica Općine Jarmina za 2019. godinu 103.31 kb 2019-01-16
ODLUKA o isplati božićnice korisnicima zajamčene minimalne naknade kod CZSS i umirovljenicima s područja Općine Jarmina 126.51 kb 2019-01-16
ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018/19. g. redovnim studentima koji se školuju na višim i visokim školama te visokim učilištima 160.66 kb 2019-01-16
ODLUKA o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Jarmina u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. 105.91 kb 2019-01-16
ODLUKA o sufinanciranju dijela troškova smještaja djece iz Jarmine u dječjim vrtićima izvan sjedišta Općine za 2019. godinu 130.31 kb 2019-01-16
ODLUKA o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jarmina 220.43 kb 2019-01-16
Odluka o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2019. godini 106.45 kb 2019-01-16
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 133.75 kb 2019-01-16
PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine Jarmina za 2019. godinu 117.68 kb 2019-01-16
PROGRAM javnih potreba u sportu Općine Jarmina za 2019. godinu 130.74 kb 2019-01-16
PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 109.31 kb 2019-01-16
PROGRAM utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu 89.76 kb 2019-01-16
PROGRAM utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. godinu 122.34 kb 2019-01-16
Socijalni program Općine Jarmina za 2019. godinu 111.44 kb 2019-01-16
16. sjednica
Naziv: Veličina: Datum objave:
ODLUKA o donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Jarmina za razdoblje od 2018.-2025. godine 103.69 kb 2019-01-15
ODLUKA o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade 100.89 kb 2019-01-15
ODLUKA o imenovanju - savjet mladih 131.22 kb 2019-01-15
ODLUKA o nerazvrstanim cestama na području Općine Jarmina 142.31 kb 2019-01-15
ODLUKA o pokroviteljstvu-advent 101.87 kb 2019-01-15
ODLUKA o usvajanju godišnjeg plana-imovina 102.8 kb 2019-01-15
ODLUKE VIJEĆA 2018.god.
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka - božićnica 2183kb kb 2018-12-20
Odluka o imenovanju-savjet mladih 131kb kb 2018-12-12
Odluka o nerazvrstanim cestama 142kb kb 2018-12-12
Odluka o pokroviteljstvu 102kb kb 2018-12-12
1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 179kb kb 2018-11-16
1. IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu za 2018.g. 160kb kb 2018-11-16
1. Izmjene i dopune Socijalnog programa za 2018.godinu 163kb kb 2018-11-16
1. IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini 165kb kb 2018-11-16
1. IZMJENE I DOPUNE Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu 174kb kb 2018-11-16
ODLUKU o financijskoj pomoći za liječenje 145kb kb 2018-11-16
ODLUKU o financiranju korištenja školske dvorane 144kb kb 2018-11-16
ODLUKU o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 172kb kb 2018-11-16
Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći pri udomljavanju pasa 88kb kb 2018-09-11
Odluka o kupnji zemljišta za potrebe meliorizacije poljoprivrednog zemljišta 88kb kb 2018-09-11
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Jarmina u razdoblju rujan-prosinac 2018. godine 106kb kb 2018-09-11
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Jarmina za projekt "Izgradnja zgrade javne namjene - dječji vrtić sa tri dječje skupine i upravom“ 88kb kb 2018-09-11
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Jarmina 98kb kb 2018-09-11
Odluka o davanju suglasnosti o zaduženju u poslovnoj banci 88kb kb 2018-09-11
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja-proračun 2018.god. 40kb kb 2018-09-11
Dopuna Odluke koeficijenti 1159kb kb 2018-09-11
Odluka o financ.pomoci 1014kb kb 2018-09-11
Odluka o isplati naknade 1001kb kb 2018-09-11
Odluka o financijskoj pomoći za sanaciju rušenje dotrajalih građevina 998kb kb 2018-09-11
Odluka naknada učenicima 1944kb kb 2018-09-11
Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava-Kolić 91kb kb 2018-07-20
Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava-Ciglar 92kb kb 2018-07-20
odluka-utakmica 404kb kb 2018-07-20
Plan zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2018. godini 99kb kb 2018-06-18
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja.. 109kb kb 2018-06-18
Odluka-Program raspolaganja poljop.zemljištem 84kb kb 2018-06-18
Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća 85kb kb 2018-05-16
Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom 85kb kb 2018-05-16
Odluka o sufinanciranju 85kb kb 2018-05-16
Odluka o financiranju kupnje radnih bilježnica 88kb kb 2018-05-16
Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći-Vukolić 83kb kb 2018-05-16
Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći-Petrovečki 84kb kb 2018-05-16
Odluka o dodjeli javnih priznajnja 89kb kb 2018-04-18
Odluka o financijskoj pomoći-MARTA VARGA 85kb kb 2018-04-18
Odluka o financijskoj pomoći-obitelj Hrček 85kb kb 2018-04-18
Program javnih potreba u športu 90kb kb 2018-04-11
Program javnih potreba u kulturi 90kb kb 2018-04-11
Odluka-kućni ljubimci 190kb kb 2018-04-11
Odluka o izradi II izmjena PPUO 96kb kb 2018-04-11
Odluka Dan branitelja 89kb kb 2018-04-11
izvješće-soc. program 90kb kb 2018-04-11
izvješće-prodaja, zakup.. 91kb kb 2018-04-11
izvješće-polit.stranke 89kb kb 2018-04-11
izvješće-kom. infras. 90kb kb 2018-04-11
izvješće-gospodarenje otpadom 90kb kb 2018-04-11
izvješće-legalizacija 89kb kb 2018-04-11
izvješće-gradnja objekata 93kb kb 2018-04-11
Analiza-civilna zaštita 99kb kb 2018-02-05
Odluka o dodjeli stipendija 2017/2018 88kb kb 2018-02-05
Odluka o pristupanju Udruzi općina 117kb kb 2018-02-05
Odluka-prikupljanje otpada 120kb kb 2018-02-05
Plan razvoja-civilna zaštita 146kb kb 2018-02-05
Plan vježbi-civilna zaštita 31kb kb 2018-02-05
Zaključak-DDD 105kb kb 2018-02-05
Program potpora u poljoprivredi 105kb kb 2018-02-05
ODLUKE VIJEĆA 2017.god.
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o financijskoj pomoći 90kb kb 2017-12-29
Odluka o financiranju političkih stranaka 89kb kb 2017-12-29
Odluka o općinskim porezima 98kb kb 2017-12-29
Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade 91kb kb 2017-12-29
Odluka o dodjeli stipendija 96kb kb 2017-12-29
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza-srednja škola 89kb kb 2017-12-29
Odluka o sufinanciranju vrtića 90kb kb 2017-12-29
Odluka o visini naknade 91kb kb 2017-12-29
Program financiranja udruga 142kb kb 2017-12-29
Program financiranja vjerskih zajednica 104kb kb 2017-12-29
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 111kb kb 2017-12-29
Program održavanja objekata komunalne infrastrukture 91kb kb 2017-12-29
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 88kb kb 2017-12-29
Program utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa 109kb kb 2017-12-29
Odluka-donacija O.Š. Matija Gubec Jarmina 83kb kb 2017-11-22
Odluka-jednokratna financijska pomoć 75kb kb 2017-11-22
Odluka-prijevoz učenika 93kb kb 2017-09-11
Odluka o financijskoj pomoci 74kb kb 2017-09-11
Pravilnik o potrebnoj dokumentaciji, uvjetima korištenja bespovratnih sredstava iz Programa utroška sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH-e, koja su prihod proračuna jedinice lokalne samoupr 90kb kb 2017-09-11
Zahtjev za dodjelu potpore 80kb kb 2017-09-11
Odluka o financiranju kupnje radnih bilježnica 105kb kb 2017-07-14
Odluka o redovnom financiranju političkih stranaka 108kb kb 2017-07-14
Odluka o visini naknade za rad zamjenika načelnika 99kb kb 2017-07-14
Odluka o visini naknade vijećnicima 103kb kb 2017-07-14
Odluka o sufinanciranju troškova poljoprivredne proizvodnje 92kb kb 2017-07-14
Odluka o pokroviteljstvu Dana branitelja 89kb kb 2017-07-14
Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći - Marta Varga 89kb kb 2017-07-14
Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći - Ivan Petrovečki 100kb kb 2017-07-14
Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći - Marko Vukolić 100kb kb 2017-07-14
Plan zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2017. godini 205kb kb 2017-06-20
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka 121kb kb 2017-06-20
Odluka o općinskim porezima Općine Jarmina 127kb kb 2017-06-20
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća 98kb kb 2017-06-20
Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 98kb kb 2017-06-20
Odluka o izboru Mandatne komisije 99kb kb 2017-06-20
Odluka o izboru povjerenstva za provođenje javnih natječaja 99kb kb 2017-06-20
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Jarmina 140kb kb 2017-06-20
Pravilnik-jednostavna nabava 117kb kb 2017-06-20
ODLUKA o usvajanju Strategije razvoja Općine Jarmina 2016.-2020.godine 100kb kb 2017-04-24
ODLUKA o davanju suglasnosti.. 100kb kb 2017-04-24
ODLUKA o dodijeli javnih priznanja Općine Jarmina za 2017. godinu 103kb kb 2017-04-24
Izvješće o izvršenju socijalnog programa 199kb kb 2017-04-24
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 188kb kb 2017-04-24
Izvješće o utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa 193kb kb 2017-04-24
Odluka o donaciji 100kb kb 2017-04-24
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 123kb kb 2017-04-24
Izvješće o izvršenju Programa financiranja političkih stranaka i vjerskih zajednica 181kb kb 2017-04-24
Izvješće oo izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito... 183kb kb 2017-04-24
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 185kb kb 2017-04-24
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 188kb kb 2017-04-24
Izmjene i dopune program gradnje... 120kb kb 2017-04-24
Odluka o donaciji 100kb kb 2017-04-24
Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2017. godini 114kb kb 2017-04-24
Odluka o dodjeli 100kb kb 2017-03-21
Aktivnosti općinskog vijeća 191kb kb 2017-03-21
Odluka-vrtić 102kb kb 2017-03-21
Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2016. godinu 130kb kb 2017-01-27
Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika 104kb kb 2017-01-27
Odluka o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor 108kb kb 2017-01-27
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Jarmina 104kb kb 2017-01-27
Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva 105kb kb 2017-01-27
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 145kb kb 2017-01-27
Plan vježbi civilne zaštite za 2017. godinu 30kb kb 2017-01-27
Pravilnik-arhiv 131kb kb 2017-01-27
Zaključak o prihvaćanju Programa DDD za 2017. godinu 102kb kb 2017-01-27
Odluka o novčanoj pomoći za svako novorođeno dijete u obitelji 102kb kb 2017-01-04
Odluka o groblju 184kb kb 2017-01-04
Odluka DVD Jarmina 99kb kb 2017-01-04
Odluka-financiranje političkih stranaka 107kb kb 2017-01-04
Odluka-financiranje udruga 145kb kb 2017-01-04
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 107kb kb 2017-01-04
Program financiranja vjerskih zajednica 100kb kb 2017-01-04
Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2017. godini 109kb kb 2017-01-04
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu 100kb kb 2017-01-04
Program utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017. godinu 106kb kb 2017-01-04
Socijalni program 2017.god. 107kb kb 2017-01-04
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jarmina za 2015. godinu 100kb kb 2017-01-04
ODLUKE VIJEĆA 2016.god.
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o sufinanciranju 104kb kb 2016-09-15
Odluka o davanju suglasnosti o zaduženju u poslovnoj banci 100kb kb 2016-09-15
I. Rebalans proračuna 2016.-Odluka 31kb kb 2016-06-21
I. Rebalans proračuna 2016.-Opći dio 28kb kb 2016-06-21
I. Rebalans proračuna 2016.-posebni dio 53kb kb 2016-06-21
I. Rebalans proračuna 2016.-račun financ. 19kb kb 2016-06-21
Odluka o financijskoj pomoći studentu Ivanu Petrovečkom 100kb kb 2016-06-16
Odluka o povjeravanju kom poslova 111kb kb 2016-05-30
Odluka o privremenom oslobađanju-kom naknada 110kb kb 2016-05-30
Odluka o uvijetima i načinu uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka u slučajevima kad je to dozvoljeno za 2016. godinu 121kb kb 2016-05-30
Plan zaštite od požara 205kb kb 2016-05-30
Odluka-Izvršenje 2015.god. 31kb kb 2016-05-20
Izvršenje 2015.god.-Opći dio A 51kb kb 2016-05-20
Izvršenje 2015.god.-Opći dio B 28kb kb 2016-05-20
Izvršenje 2015.god.-Posebni dio 63kb kb 2016-05-20
Godišnji plan razvoja-CZ 152kb kb 2016-05-06
Odluka o određivanju pravnih osoba-CZ 100kb kb 2016-05-06
Odluka o donaciji 100kb kb 2016-05-06
Odluka agrotehničke mjere 142kb kb 2016-05-06
Odluka o donaciji 101kb kb 2016-05-06
Odluka o dodjeli javnih priznanja 104kb kb 2016-05-06
Odluka o planu financiranja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jarmina 90kb kb 2016-03-18
Plan upravljanja imovinom 110kb kb 2016-03-18
Aktivnost Općinskog vijeća 2015.god. 104kb kb 2016-03-18
Analiza stanja CZ 2015.god. 141kb kb 2016-02-05
Smjernice ZS 2016-2019.god. 164kb kb 2016-02-05
Odluka o usvajanju Smjernica za razdoblje 2016. – 2019. godine 113kb kb 2016-02-05
Odluka o usvajanju Analize 2015.god. 112kb kb 2016-02-05
Odluka o sufinanciranju vrtića 113kb kb 2016-02-05
Odluka o pokretanju postupka rekonstrukcije javne rasvjete u Općine Jarmina 91kb kb 2016-02-05
Odluka o dodjeli stipendija za studente u akademskoj 2015/2016. godini i visini studentskih potpora 89kb kb 2016-02-05
ODLUKE VIJEĆA 2015. god..
Naziv: Veličina: Datum objave:
Odluka o sufinanciranju troškova sadnog materijala 90kb kb 2015-12-29
Odluka o dodjeli naknada 89kb kb 2015-12-29
Odluka o financiranju programa i projekata udruga 99kb kb 2015-12-29
Odluka o određivanju uvjeta za davanje u zakup zemljišta i poslovnog prostora 102kb kb 2015-12-29
Odluka o prihvaćanju i potpisivanju EC inicijative 88kb kb 2015-12-29
Program financiranja političkih stranaka i vjerskih zajednica Općine Jarmina za 2016. godinu 90kb kb 2015-12-29
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2016. godinu 92kb kb 2015-12-29
Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2015/16. g. redovnim studentima koji se školuju na višim i visokim školama te visokim učilištima 98kb kb 2015-12-29
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 91kb kb 2015-12-29
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini 91kb kb 2015-12-29
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu 101kb kb 2015-12-29
Socijalni program za 2016. god. 90kb kb 2015-12-29
Odluka o prodaji nekretnina 109kb kb 2015-10-22
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca 101kb kb 2015-10-22
Odluka-civilna zaštita 110kb kb 2015-09-16
Odluka o raspisivanju natječaja-pročelnik 115kb kb 2015-09-16
Odluka o sufinanciranju-prijevoz učenika 2015.god. 103kb kb 2015-09-16
Odluka o zaduživanju 102kb kb 2015-09-16
Odluka o prihvaćanju Izvješća po Planu gospodarenja otpadom 109kb kb 2015-06-26
Odluka o imenovanju 103kb kb 2015-06-26
Odluka o kupnji 89kb kb 2015-06-26
Odluka-zaštita od požara 2015. god. 121kb kb 2015-06-26
Program utroška sredstava 103kb kb 2015-06-26
Odluka o procjeni ugroženosti 90kb kb 2015-06-26
Odluka o suglasnosti 91kb kb 2015-06-26
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka 123kb kb 2015-06-26
Odluka o dodjeli financijske pomoći 88kb kb 2015-05-19
Odluka o dodjeli financijske pomoći 88kb kb 2015-05-19
Odluka o izboru članova za Savjet mladih Općine Jarmina 89kb kb 2015-05-19
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Jarmina 90kb kb 2015-05-19
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnovici za obračun plaće lokalnih službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jarmina 90kb kb 2015-05-19
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2015. godinu 91kb kb 2015-05-19
Odluka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jarmina u 2014. godini 113kb kb 2015-05-04
Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jarmina u 2015. godini 113kb kb 2015-05-04
Odluka o odbijanju zahtjeva 88kb kb 2015-05-04
Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Jarmina za razdoblje 2015. – 2020. godine 90kb kb 2015-05-04
Odluka o dodjeli donacije 88kb kb 2015-05-04
Odluka o dodjeli donacije 88kb kb 2015-05-04
Odluka o dodijeli javnih priznanja Općine Jarmina za 2015. godinu 90kb kb 2015-05-04
Odluka o dodjeli donacije 115kb kb 2015-05-04
PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini 91kb kb 2015-03-09
SOCIJALNI PROGRAM za 2015. godinu 90kb kb 2015-03-09
PROGRAM financijske potpore udrugama, političkim strankama, KUD- u, ostalim udrugama i vjerskim zajednicama od posebnog interesa za Općinu Jarmina za 2015. godinu 92kb kb 2015-03-09
PROGRAM javnih potreba u športu za 2015. godinu 91kb kb 2015-03-09
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 91kb kb 2015-03-09
Odluka o imenovanju-mrtvozornik 104kb kb 2015-03-09
IZMJENU I DOPUNU ODLUKE o sufinanciranju dijela troškova tečaja o održivoj uporabi pesticida i obrazovanje za rukovatelja traktorom s radnim priključcima, KLASA: 015-01/15-01/1, UR.BROJ: 2188/04-01-15-04, 29. siječnja 201 90kb kb 2015-03-09
ODLUKA o prijedlogu za suca porotnika Županijskog suda u Vukovar 101kb kb 2015-03-09
Odluka o sufinanciranju dijela troškova tečaja o održivoj uporabi pesticida i obrazovanje za rukovatelja traktorom s radnim priključcima 90kb kb 2015-02-02
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća 90kb kb 2015-02-02
Odluka o komunalnom doprinosu 2015. god. 96kb kb 2015-02-02
Odluka o dodijeli stipendija za studente u akademskoj 2014/2015. godini i visini studentskih potpora 89kb kb 2015-02-02
Odluka o dodjeli donacije za župnu crkvu sv. Vendelina opata u Jarmini, u svezi direktnog prijenosa Svete Mise od strane Hrvtaske televizije 113kb kb 2015-02-02
Odluka o komunalnom redu 185kb kb 2015-02-02
Odluka-češnjak 90kb kb 2015-02-02
ODLUKE VJEĆA
Naziv: Veličina: Datum objave:
Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za komunalne djelatnosti 113kb kb 2014-09-17
Odluka o utvrđivanju pripremnih radnji i postupku davanja koncesije 91kb kb 2014-09-17
Odluka o utvrđivanju pripremnih radnji i postupku davanja koncesije 90kb kb 2014-09-17
Odluka o ne prihvaćanju ponude po raspisanom javnom natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora 92kb kb 2014-09-17
Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola 115kb kb 2014-09-17
Odluka o davanja suglasnosti utvrđenja i reguliranja prava vlasništva 114kb kb 2014-08-04
Odluka o financiranju političkih stranaka 111kb kb 2014-08-04
Odluka o gospodarenju nekretninama 166kb kb 2014-08-04
Odluka o komunalnim djelatnostima 100kb kb 2014-08-04
Odluka o davanju suglasnosti NK Borinci-turnir 114kb kb 2014-07-24
Statut Općine Jarmina - Poslovnik općinskog vijeća 280kb kb 2014-06-13
Odluka o sufinanciranju dijela troškova tehničkih pregleda uređaja za zaštitu bilja 109kb kb 2014-06-06
Odluka o dodjeli javnih priznanja 111kb kb 2014-04-14
Odluka o dodjeli stipendija 112kb kb 2014-02-11
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola 110kb kb 2013-09-20
Odluka o izboru načelnika 48kb kb 2013-06-04
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 28kb kb 2013-03-12
Arhiva vijesti