Obavijest o provođenju deratizacije na području Općine Jarmina