Danas, dana 11. srpnja 2019.g. u općinskoj vijećnici Općine Jarmina potpisan je ugovor o izgradnji i opremanju dječjeg vrtića u Jarmini. Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti  – Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić s tri dječje skupine i upravom, odabrana je najpovoljnija ponuda sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, tvrtke Bodat d.o.o. Vinkovci. Nadzor nad izvođenjem radova vršiti će tvrtka Solux d.o.o. Vinkovci.