Dana 26.07.2019. godine (petak) u večernjem terminu od 19-21:00 sat.

provesti će se dezinskecija komaraca aviotretmanom  na području Općine Jarmina.

Obavijest JARMINA

Obavijest o aviotretiranju