Općinsko vijeće Općine Jarmina donijelo je Odluku o sufinanciranju prijevoza u iznosu od 300,00 kuna polaznicima  Policijske akademije Zagreb, sa područja Općine Jarmina, za vrijeme trajanja obuke u razdoblju od devet mjeseci. Polaznici koji žele ostvariti pravo na sufinanciranje prijevoza dužni su dostaviti pisanu zamolbu u Jedinstvenu upravni odjel Općine Jarmina te priložiti potvrdu o upisu na akademiju.