Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta

zbog dana Svih Svetih 01.11.2019.(petak), premješta se za

04.11.2019. god. (ponedjeljak-prijepodne) na lokaciji V. Nazora 3.

Nevkoš d.o.o. Vinkovci

Tel: 032/306-130