Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Jarmina za 2020. godinu.

Prijedlog plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Jarmina za 2020. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Jarmina za 2020. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Jarmina za razdoblje od godinu dana k. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Jarmina, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Jarmina i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Jarmina. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Jarmina za 2020. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 07.12.2019.