Općinsko vijeće Općine Jarmina donijelo je Odluku o isplati božićnice korisnicima zajamčene minimalne naknade kod CZSS i umirovljenicima sa područja općine Jarmina.

Svi umirovljenici, koji ispunjavaju uvijete iz Odluke, trebaju podnijeti Zahtjev za ostvarivanje prava na božićnicu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jarmina najkasnije do 10. prosinca 2019.godine.
Nakon navedenog datuma zahtjevi se neće zaprimati.

Zahtjev možete dobiti u prostorijama Općine ili preuzeti ovdje.
Zahtjevu je potrebno priložiti :
– presliku osobne iskaznice
– potvrdu o visini mirovine (presliku zadnjeg odreska mirovine (tuzemne I inozemne) ili izvatka iz banke ili Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o mirovini).
– broj računa na koji će se izvršiti isplata božićnice (kopija kartice i dr.)