U Općini Jarmina na svim pješačkim prijelazima  postavljena je dodatna prometna signalizacija tzv. treptači, sa ciljem povećanja sigurnosti u prometu. Nova signalizacija, na efektan vizualni način, vozače opominje na povećanu pažnju zbog prisustva većeg broja pješaka, naročito djece.