JAVNI POZIV

PRILOZI:

IZJAVA O KORIŠTENIM DE MINIMIS POTPORAMA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA ISTIH TROŠKOVA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA

ZAHTJEV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA