Obavijest – pravo na potpuno ili djelomično oslobađanje  od obveze plaćanja komunalne naknade

Zahtjev