Sukladno preporuci radi provođenja mjera zaštite od korona virusa (COVID-19) Komunalno društvo Jarmina d.o.o.

donijelo je sljedeću Odluku: