Poštovani,

sukladno uputama  Stožera civilne zaštite i Zavoda za javno zdravstvo, a radi prevencije širenja koronavirusa (COVID 19) Jedinstveni upravni odjel Općine Jarmina od 16. ožujka do daljnjega ograničava rad sa strankama, na  način da se poziva mještane da komunikaciju s djelatnicima vrše putem telefona, e-maila i pošte, osim u slučaju neodgodivih hitnih situacija u kojima su dužni komunicirati na udaljenosti od najmanje jednog metra, bez rukovanja.

Kontakt će biti moguć putem telefona 032/215-542, e-maila jarmina@jarmina.hr, faxa: 032/215-101 ili pošte.

Hvala na razumijevanju.