Na temelju članka 30. Statuta Općine Jarmina („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 7/18) Općinsko vijeće Općine Jarmina na svojoj 31. sjednici održanoj 30. ožujka 2020. godine, donijelo je Odluku o isplaćivanju potpore za očuvanje radnih mjesta.  Potpora za očuvanje radnih mjesta odnosi se na poslodavce koji su pogođeni učincima koronavirusa COVID 19 u uslužnim djelatnostima u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (ugostitelji, frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri ) sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Pravo na subvenciju imati će svi subjekti koji koriste mjeru Vlade RH, a koji su registrirani na području Općine Jarmina.

Odluku možete pročitati OVDJE 

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem maila  jarmina@jarmina.hr ili pošte V. Nazora 2, 32280 Jarmina.

Potrebna dokumentacija:

  • zahtjev
  • potvrda o dodjeli potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima korona vriusom (COVID-19) HZZ-a
  • broj žiro računa za isplatu potpore

kontakt telefon: 032/215-542