svi zainteresirani mogu obaviti tehnički pregled strojeva za zaštitu bilja (pored igrališta) dana 23.lipnja u 9:00 sati