Javni poziv objavljen je na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/