Općinsko vijeće Općine Jarmina donijelo je  Odluku o sufinanciranju troška prijevoza polaznika  Policijske akademije

Zamolbe za sufinanciranjem sukladno priloženoj Odluci možete dostaviti do 31.03.2021.godine. Isključivo na e-mail adresu jarmina@jarmina.hr , poštom na adresu V. Nazora 2 32280 Jarmina ili ostavite u poštanskom sandučiću na zgradi Općine.

Zamolbi je potrebno priložiti: