Od 1. svibnja do 31. listopada 2021. zabranjeno je loženje vatre na otvorenom, a za počinitelje su propisane stroge novčane pa i zatvorske kazne, upozorava MUP

Od 1. svibnja na snagu je stupila zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru, koja traje do 31. listopada. Za sve koji se ne pridržavaju zabrane propisane su i značajne novčane pa i zatvorske kazne.

Tako je od 1. svibnja do 31. listopada 2021. godine zabranjeno svako paljenje vatre na otvorenome, upotreba pirotehničkih sredstava kao i svake druge radnje koje mogu dovesti do nastajanja požara.

 – Za svako loženje vatre na otvorenom prostoru, građani su dužni pribaviti odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe i poduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti  

Građani se, u skladu sa zakonima moraju pridržavati pojedinih propisanih mjera, a to su:

– Osim što je dužan obavijestiti nadležne vatrogasne postrojbe, građanin spaljivanje korova i biljnog otpada mora napraviti na za to predviđenim mjestima, u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije.

– Građanin mora odabrati mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad tako da bude dovoljno udaljeno od stambenih i drugih objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova kako bi se spriječilo da ih plamen ili iskre ne zahvate.

– Prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje treba očistiti od zapaljivog raslinja u širini najmanje pet metara kako biste spriječili širenje požara, a vatru ne paliti po noći i za vrijeme vjetra. Također, ne smije spaljivati istovremeno velike količine raslinja.

– Važno je pored sebe imati i sredstva za gašenje požara kao što su voda, pjena, prah.

Za sve fizičke osobe koje se ne pridržavaju zabrane paljenja, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, propisane su novčane kazne u visini od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Zakon propisuje i da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, kazniti novčanom kaznom od dvije do 15.000 tisuća kuna. Istim je zakonom propisana i novčana kazna u iznosu od tisuću do 15.000 kuna za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru – naglašavaju nadležni.

Ako do požara ipak dođe, potrebno je hitno nazvati vatrogasce na broj 193 ili službu Civilne zaštite na 112.