Poziv na dostavu zahtjeva

za sufinanciranje boravka djece u DV Jarmina,  i jaslicama s

područja grada Vinkovaca

 

Pravo na sufinanciranje boravka djece ostvaruju obitelji uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  • dijete mora imati prebivalište na području Općine Jarmina;
  • oba roditelja, skrbnika ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište na području općine Jarmina
  • sve obveze prema Općini Jarmina po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene.

Sve dokumente koje je potrebno dostaviti navedeni su u obrascu Zahtjeva

 –Zahtjev za sufinanciranje

Zahtjev za izdavanje potvrde

Pozivamo sve roditelje koji ispunjavaju uvjete da podnesu zahtjev i dokumentaciju za sufinanciranje

najkasnije do 22.07.2021.god.

Nepravovremeno predani Zahtjevi neće se razmatrati.

 

Zahtjev možete preuzeti na www.jarmina.hr i dostaviti 

na adresu V. Nazora 2, 32280 Jarmina,

ostaviti u poštanskom sandučiću ili poslati na mail jarmina@jarmina.hr