Lokalna akcijska grupa Bosutski niz provodi projekt „ Dijalog budućnosti“ u okviru programa Erasmus +  s ciljem uključivanja mladih sa područja LAG-a Bosutski niz u procese donošenja odluka putem strukturiranog dijaloga sa donositeljima odluka, (više informacija o projektu na linku https://lag-bosutskiniz.hr/projekt-dijalog-buducnosti-u-okviru-programa-erasmus/ ) te ovim putem poziva osobe zainteresirane za volontiranje u projektnim aktivnostima kako bi stekli nova znanja i iskustva. Za potrebe provođenja istraživanja na terenu, tražimo volontere u dobi 15 do 30 godina sa područja Starih Mikanovaca, Vođinaca, Andrijaševaca, Babine Grede, Cerne, Gradišta, Jarmine, Privlake, Nijemaca, Ivankova i grada Otoka.

Aktivnosti volontera uključuju :

  • Sudjelovanje u istraživanju na terenu vezano za potrebe mladih na području LAG-a, odnosno dijeljenje anketnih upitnika na području 11 jedinica lokalne samouprave
  • Sudjelovanje u obradi anketnih upitnika nakon provedenog istraživanja, u suradnji za projektnim timom
  • Sudjelovanje na tematskim radionicama
  • Pomoć pri širenju krajnjeg rezultata projekta na području LAG-a

Za sve prijavljene volontere, biti će organizirani koordinacijski sastanci i edukacije sa detaljnim uputama za sudjelovanje u aktivnostima.

Ukoliko želite aktivno sudjelovati i pridonijeti Vašoj zajednici, prijavite se putem prijavnog obrasca u prilogu. Ispunjeni obrazac pošaljite na e-mail adresu: lag.bosutski.niz@gmail.com.

Krajnji rok za prijavu je do 04. studenoga 2021. godine !

 

Prijavni obrazac za volontiranje

 

Za sve informacije, kontaktirajte nas :

Marijana Cvitanović- 099/354-9092

Monika Tolj – 095/737-8104

 

LAG Bosutski niz