Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Jarmina za 2021. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Jarmina za 2021. godinu.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Jarmina za 2021. godinu.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Jarmina za 2021. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.11.2021. godine.