Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi .

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom utvrđuju se 

– područja zona za naplaćivanje komunalne naknade,

– koeficijenti zona (Kz), 

– koeficijenti namjene (Kn),

– rok plaćanja komunalne naknade,

– nekretnine važne za Općinu Jarmina koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od   plaćanja komunalna naknade,

– uvjeti zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade, rješenje o komunalnoj naknadi.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.1.2022.