Molimo sve kandidate koji su zainteresirani za osposobljavanje za prometnog redara da se u jave u Općinu Jarmina, putem 
e-maila: jarmina@jarmina.hr

Općina Jarmina će poslati popis zainteresiranih kandidata za prometne redare sukladno Obavijesti Ravnateljstva policije, koju možete pročitati ovdje.