Pomoć će biti prikupljana u prostorijama Općine i u poslijepodnevnim satima

od 15:00-19:00 sati.

16.03. (srijeda) i 18.03. (petak)