Nastavno na jučerašnje potpisivanje Ugovora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini
nastavljamo sa dobrim vijestima usmjerenim na demografski razvitak u našoj Općini.
Danas su po prvi puta u sklopu Dječjeg vrtića Jarmina otvorene jaslice čija skupina broji 14 djece od jedne do tri godine o kojima brinu dvije tete.
U jaslicama i vrtiću dijete provodi vrijeme sa svojim vršnjacima, napreduje u razvoju, razvija socijalne vještine, uči se samostalnosti i empatiji. Okruženo je velikim brojem edukativnih materijala i poticaja, a o njemu se brinu educirane osobe čiji je posao da aktivnosti i obrazovanje prilagode djetetovoj dobi kako bi što bolje utjecali na njegov psihički, fizički i kreativni razvoj.