Općina Jarmina nastavlja sa uređenjem općine i  mjesnog groblja. Danas je ispred mrtvačnice postavljeno

osam klupa kako bi našim mještanima olakšali u najtežim trenucima.

Također dvije klupe biti će postavljene ispred mjesne ambulante.