ODLUKA   o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima

 

 

Od 1. lipnja do 31. listopada 2022. zabranjeno je loženje vatre na otvorenom, a za počinitelje su propisane stroge novčane pa i zatvorske kazne.

Od 1. lipnja na snagu je stupila zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru, koja traje do 31. listopada. Za sve koji se ne pridržavaju zabrane propisane su i značajne novčane pa i zatvorske kazne.

Tako je od 1. lipnja do 31. listopada 2022. godine zabranjeno svako paljenje vatre na otvorenome, upotreba pirotehničkih sredstava kao i svake druge radnje koje mogu dovesti do nastajanja požara.

 – Za svako loženje vatre na otvorenom prostoru, građani su dužni pribaviti odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe i poduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti  

Građani se, u skladu sa zakonima moraju pridržavati pojedinih propisanih mjera, a to su:

– Osim što je dužan obavijestiti nadležne vatrogasne postrojbe, građanin spaljivanje korova i biljnog otpada mora napraviti na za to predviđenim mjestima, u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije.

– Građanin mora odabrati mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad tako da bude dovoljno udaljeno od stambenih i drugih objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova kako bi se spriječilo da ih plamen ili iskre ne zahvate.

– Prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje treba očistiti od zapaljivog raslinja u širini najmanje pet metara kako biste spriječili širenje požara, a vatru ne paliti po noći i za vrijeme vjetra. Također, ne smije spaljivati istovremeno velike količine raslinja.

– Važno je pored sebe imati i sredstva za gašenje požara kao što su voda, pjena, prah.

Za sve fizičke osobe koje se ne pridržavaju zabrane paljenja, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, propisane su novčane kazne u visini od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Zakon propisuje i da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, kazniti novčanom kaznom od dvije do 15.000 tisuća kuna. Istim je zakonom propisana i novčana kazna u iznosu od tisuću do 15.000 kuna za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru – naglašavaju nadležni.

Ako do požara ipak dođe, potrebno je hitno nazvati vatrogasce na broj 193 ili službu Civilne zaštite na 112.