Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javi poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, predmet ovog poziva bio je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva.

Odlukom o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada Općini Jarmina odobravaju se sredstva u iznosu od 106.050,00 kuna s PDV-om, što čini 80% procijenjenih troškova projekta koji iznose 132.562,50kn s PDV-om.