OBRAZAC PRIJAVE  KORISNIKA

Poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju u projektu „Zaželi-Uključi se faza III“

Projekt „Zaželi-Uključi se faza III“ ukupne vrijednosti 738.250,00 kuna financira se u 85% iznosu iz Europskog  socijalnog  fonda i 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt  provodi  Općina Jarmina  zajedno  s  partnerima:  Centrom  za  socijalnu  skrb  Vinkovci  i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Vinkovci.

 Projekt je namijenjen starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju  kojima je potrebna potpora i podrška u kućanstvu u periodu od 6 mjeseciOsobe u nepovoljnom položaju su između ostalog osobe s invaliditetom, kronični bolesnici i slično neovisno o starosnoj dobi. Aktivnosti potpore i podrške osobama u njihovim kućanstvima se ne odnose na provedbu zdravstvene njege koja bi zahtijevala neka posebna znanja, osposobljenost za provedbu iste ili sl.

Potpora i podrška uključuje:

  • pomoć u nabavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi/priprema obroka,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
  • posredovanju u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.),
  • pružanje podrške kroz razgovore i druženje itd.

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području Općine Jarmina.

Uvjet za uključivanje u projekt za krajnje korisnike je da predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora, odnosno Europskog socijalnog fonda putem institucija socijalne skrbi, udruga civilnog društva, itd., odnosno da se predmetna usluga ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 75 krajnjih korisnika što će se osigurati zapošljavanjem i obrazovanjem 15 teže zapošljivih žena koje će im pružati potporu i podršku u kućanstvu (1 žena na 5 korisnika) u periodu od 6 mjeseci čime se direktno doprinosi procesu deinstitucionalizacije usluga u zajednici.

Obrazac prijave za korisnike koji čini sastavni dio ovog poziva se nalazi na Internet stranicama: www.jarmina.hr i u prostorijama Općine Jarmina.

   Pozivaju se  pripadnici ciljanih skupina ili članovi njihovih obitelji da dostave iskaz interesa (Obrazac prijave za korisnike) za sudjelovanje u projektu „Zaželi-Uključi se faza III“  do 31. listopada 2022. godine na e-mail: jarmina@jarmina. hr osobno u prostorijama Općine ili pošalju poštom na adresu: Općina Jarmina, V. Nazora 2 32280 Jarmina Sa naznakom: „Zaželi-Uključi se faza III“KORISNICI“