Općina Jarmina i Općina Vinica sklopile su Povelju o prijateljstvu i suradnji s namjerom da potiču prijateljstvo i pridonesu boljem upoznavanju i uvažavanju, uzajamnom poštivanju i povjerenju, promicanju suradnje među pojedincima, organizacijama i udrugama kroz raznovrsne susrete i suradnju građana, udruga i ustanova što će doprinijeti daljnjem razvoju i napretku dviju općina.

Krajnji cilj potpisivanja ove Povelje stvaranje je trajnih kulturnih i ostalih veza na detaljnom upoznavanju kulture, zajedničkih povijesnih veza, izgradnje dobrih odnosa, zajedničkoj budućnosti kroz kulturu, vjerski život, sport kao i kroz promicanje suradnje na gospodarskom, zdravstvenom, odgojno – obrazovnom polju, te razvijanje i unaprjeđenje međusobnih prijateljskih odnosa.