Paljenje četvrte adventske svijeće održati će se prema predviđenom programu 17.12.2022.godine ali se vrijeme paljenja pomiče sa 17:00 sati na 19:00 sati.