Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je Odluku kojom se Općini Jarmina za sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških  dokumenata odobrava iznos od 3.000.000,00 kuna s PDV-om (398.168,43 eura), što čini 79,13% ukupno procijenjenih, prihvatljivih i opravdanih troškova u visini 3.791.273,98 kn s PDV-om (503.188,53 eura). Općina Jarmina provesti će Projekat izgradnje pješačko-biciklističke staze i drvoreda.