Osposobljavanje  pripadnika Postrojbe, Povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Jarmina održano je  18. svibnja 2023.god. s ciljem kontinuiranog uvježbavanja za potrebe sustava zaštite i spašavanja. Osposobljavanje je obuhvatilo teoretsku i praktičnu obuku sukladno programu osposobljavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne zaštite :

 • asanacije terena,
 • potporu u provođenju mjera evakuacije,
 • spašavanja,
 • prve pomoći,
 • zbrinjavanja ugroženog stanovništva
 • te zaštite od poplava.

Zadaće povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite:

 • sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite
 • daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite
 • sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite
 • organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina
 • provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.