Vukovarsko-srijemska županija je 01. lipnja 2023. godine objavila „Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 199.084,21 €. Potpora Vukovarsko-srijemske županije za ovaj Javni poziv iznosi do 70% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 700 €, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 7.000,00 €.

Pravo na potporu imaju poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Pravo na potporu imaju poduzetnici koji posluju na području Vukovarsko-srijemske županije bez obzira na vrstu djelatnosti osim poduzetnika koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi su:

  • nabave novih alata, novih strojeva, novih postrojenja i opreme, novih mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
  • izgradnje, dogradnje, adaptacije vlastitog poslovnog/proizvodnog prostora, kupnja novog uredskog/poslovnog namještaja, kupnja najam/zakup štanda ili sajamske kućice i sl.
  • nabave računalnih programa, troškovi licenciranja, izrade i nadogradnje web stranica
  • istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izrada promotivnih materijala i ostalih marketinških aktivnosti
  • razvoj prototipova i novih proizvoda; poticanje razvoja inovativnih rješenja u poslovanju
  • troškovi zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom
  • troškovi uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i (re)certifiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama
  • edukativne aktivnosti, te troškovi vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije; troškovi predavača
  • troškovi polaganja stručnih i majstorskih ispita
  • kotizacija za sudjelovanje na pojedinim radionicama, seminarima, konferencijama i sl.

Sve potrebne informacije o Javnom pozivu i dokumenti potrebni za prijavu nalaze se na sljedećem linku: https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-i-unapredenje-poslovanja-gospodarskih-subjekata-n-3