Kao i svake godine, s prvim danom mjeseca lipnja na snagu stupa zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru, stoga podsjećamo da je spaljivanje korova, odnosno biljnog otpada u vrtovima i okućnicama zabranjeno do 31. listopada.

Apeliramo na sve građane da se pridržavaju ove zabrane, podsjećajući da su propisane visoke novčane kazne za prekršaj za bilo kakvo loženje vatre na otvorenom prostoru i izazivanje požara, dok se za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opasnom radnjom ili sredstvom može izreći i zatvorska kazna!

Mjere zaštite

U slučaju provođenja spaljivanja dužni ste poduzeti sljedeće mjere zaštite od požara:

  • prije početka loženja vatre o tome obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu;

  • spaljivanje korova i biljnog otpada napraviti na za to predviđenim mjestima, u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije;

  • odabrati mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad na način da bude dovoljno udaljeno od stambenih i drugih objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova kako bi se spriječilo da ih plamen ili iskre ne zahvate;

  • prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje očistiti od zapaljivog raslinja u širini najmanje 5 metara kako biste spriječili širenje požara; 

  • pripremiti sredstva za gašenje požara: vodu, pjenu, prah, a ako nemate aparate za početno gašenje požara, poslužit će i pijesak, lopate i slično;

  • vatru ne palite noći i za vjetrovita vremena;

  • ne spaljujte istovremeno velike količine raslinja;

  • osobe koje su koristile ložišta na otvorenome, dužne su kontrolirati izgaranje i ne smiju napuštati mjesto dok se vatra u potpunosti ne ugasi;

  • tek kad je vatra potpuno ugašena, što je ispravno provjeriti prebacivanjem pepela i polijevanjem vodom, osoba koja ju je prethodno zapalila, a potom na ispravan i siguran način ugasila u potpunosti, smije napustiti to mjesto;

  • u slučaju izbijanja požara odmah pozovite vatrogasce na broj 193!

Također, ovom prilikom apeliramo na osobe starije životne dobi i lošeg zdravstvenog stanja da ne pale biljni otpad. Preporučamo da biljni otpad kompostirate, a u slučaju spaljivanja o svojoj namjeri obavijestite vatrogasce i pridržavajte se važećih propisa o loženju vatre na otvorenom!

 

Odluka Općine Jarmina o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka u slučajevima kad je to dozvoljeno za 2023. godinu