Na danas održanoj 15. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, održanoj u gradu Otoku, predstavljeni su rezultati provedenih projekata na području pet slavonskih županija.
Općina Jarmina potpisala je ugovor sa MRRFEU vrijedan  172.000,00 eura za izgradnju prometne infrastrukture.