Institut za javne financije predstavio je 5. srpnja 2023. rezultate devetog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih regionalnih i lokalnih jedinica. 

Općina Jarmina  i u ovom ciklusu istraživanja dobila je maksimalan broj bodova te osvojila priznanje za proračunsku transparentnost.