Općinsko vijeće Općine Jarmina na svojoj  24. sjednici donijelo je Odluku o financiranju  kupnje radnih bilježnica za učenike Osnovne škole „Matija Gubec“ iz Jarmine za šk.god. 2023./2024. Učenicima  su uručene radne bilježnice, radni materijal i pribor u vrijednosti cca 13.000,00 eura.

Načelnik Goran Ileković posjetio je  Osnovnu školu Matija Gubec Jarmina te na radnom sastanku sa ravnateljicom Jasnom Varga dogovorio niz aktivnosti te nabavku logopedskog programa kako bi se provela stručna pomoć učenicima  s teškoćama u području jezično-govornog područja.