Općina Jarmina nastavlja ulagati u školstvo. Ove godine, osim što je financirala radne bilježnice, radni materijal i pribor u vrijednosti cca 13.000,00 eura,  za učenike Osnovne škole „Matija Gubec“ kupljen je i logopedski program u iznosu od cca 1.200,00 eura. Program  je namijenjen djeci s poteškoćama u govoru i pruža im podršku i stručno vođenje u prevladavanju tih poteškoća. Općinski načelnik Goran Ileković naglasio važnost ulaganja u logopedske vježbe kako bi se djeci s poteškoćama u govoru omogućio kvalitetan razvoj i napredak. Program će sa učenicima u školi provoditi pedagoginja.

Školi je uplaćen i iznos od 2000,00 eura za rad škole koji će školi pomoći u lakšoj realizaciji raznih projekata. 

Općina je donirala 30 knjiga školskoj knjižnici te je na taj način omogućeno učenicima da uživaju u novim dijelima.