Akcija je započela 11. prosinca 2023. i završava 7. siječnja 2024., a pored ostalog cilj joj je senzibilizacija javnosti o pravilima uporabe pirotehničkih sredstava te smanjenje broja ozljeda uslijed nestručnog, neopreznog i nezakonitog rukovanja pirotehničkim sredstvima u predblagdansko i blagdansko vrijeme.

Korištenje pirotehnike uslijed nestručnog rukovanja najčešće dovode do ozbiljnih i trajnih ozljeda, posebno kod djece. Najčešće su to ozlijede prstiju, šake, ruke, glave a u nekim slučajevima imaju za posljedicu i trajni invaliditet.

Korištenje pirotehnike je osobito opasno u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi.

Savjeti građanima:

  • suzdržite se od uporabe pirotehničkih sredstava

  • ako ipak koristite pirotehniku, obavezno pročitajte i pridržavajte se uputa proizvođača za sigurno rukovanje

  • izbjegavajte korištenje pirotehničkih sredstava u zatvorenim prostorima i tamo gdje se okuplja veći broj građana

  • ne koristite pirotehnička sredstva u prostorima gdje se nalaze eksplozivna i lakozapaljiva sredstva

  • ne bacajte pirotehnička sredstva ispod ili na vozila, na balkone ili ispod stakla

  • ne koristite pirotehnička sredstva pod utjecajem alkohola

  • ne bacajte pirotehnička sredstva u zonama gdje se nalaze kućni ljubimci i druge životinje

  • ne pokušavajte ponovno aktivirati pirotehničko sredstvo koje je zatajilo.

Dodatne informacije pogledajte u Brošuri