Odluka o dodjeli financijske pomoći/potpore redovitim studentima sa područja Općine Jarmina za akademsku godinu 2023./2024.