Poštovani,

Na inicijativu župana Vukovarsko-srijemske županije, i ove godine, provodi se  mjera  „Od slavonskih polja pa do stola“ kojoj je cilj pomoć umirovljenicima slabijeg imovnog stanja.

Slijedom navedene mjere, Vukovarsko-srijemska županija na svojim službenim stranicama dana  19. ožujka 2024. godine objavila je  Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu.

Pomoć umirovljenicima koja se dodjeljuje ovim  Javnim pozivom odnosi se na pomoć osobama korisnicima mirovinskog prava sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije  u obliku vrijednosnog  bona u iznosu do 80,00 €.

Vrijednosni bon se odnosi na paket s prehrambenim proizvodima lokalnih proizvođača.                                                                                                                                

Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavitelji na Javni poziv

  1. Prebivalište odnosno stalni boravak na području Vukovarsko-srijemske županije
  2. Podnositelj zahtjeva mora biti korisnik mirovinskog prava u RH ili u inozemstvu
  3. Mjesečni iznos mirovinskih primanja u mjesecu prije podnošenja zahtjeva ne smije prelaziti cenzus  :

– samac………………………………………..…… 270,00 €

– dvočlana obitelj ……………………………… 550,00 €

  1. Podnositelj zahtjeva i supružnik ili izvanbračni drug  ne smije imati nikakve druge prihode (od imovine, od kapitalnih ulaganja, dionica i sl) osim primanja po osnovi mirovinskog prava.

Navedeni Javni poziv biti će otvoren 30 dana od dana objave na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Link Javnog poziva: https://vusz.hr/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-ostvarivanje-prava-na-pomoc-umirovljenicima-sa-prebivalistem-na-podrucju-vukovarsko-srijemske-zupanije-za-2024-godinu/

Prijave na Javni poziv s dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili neposredno u pisarnicu Županije, na adresu:

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci

  „ Prijave na Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu“.

Sve informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb na telefon  032/344-214.