Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Odluku o odabiru projekata za financiranje prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice 2024.god. Temeljem Odluke Općini Jarmina odobreno je 36.000,00 eura za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta i prostora oko igrališta.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Sredstva Programa namijenjena su za financiranje projekata s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), stekle status potpomognutog područja.