Gospodarenje otpadom

-Pametno gospodarenje otpadom

Eko-edukacije

Projekt „Eko – edukacije“ provodi se u okviru Javnog poziva Ministarstva zaštite okoliša i energetike „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom”, a sufinanciran je iz sredstava Europske unije, odnosno iz Kohezijskog fonda

Kroz projekt “Eko – edukacije” provodit će se snažne medijske kampanje koje će za cilj imati osvijestiti stanovnike grada Vinkovaca te općina Nuštar i Jarmina o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Osim medijskih kampanja, projektne aktivnosti temeljit će se na edukacijama koje se provode u čak 11 osnovnih škola i 7 vrtića na području grada Vinkovaca, te općina Nuštar i Jarmina.

Općina Jarmina najosviještenija u Slavoniji po odvajanju komunalnog otpada

-Nepropisno odbačeni otpad


U Općini Jarmina je uspostavljen sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem web stranice Općine Jarmina www.jarmina.hr, u za to posebno označenoj rubrici „Gospodarenje otpadom“, odjeljak „Nepropisno odbačeni otpad“ gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca prijave nepropisno odbačenog otpada i njegovom dostavom na e-mail: jarmina@jarmina.hr ili poštom na adresu Općina Jarmina, V. Nazora 2, 32280 Jarmina, ili tome izvještava nadležnom komunalnom redaru broj gsm:099/215 00 75

Obrazac prijave može se preuzeti i osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jarmina, a o nepropisno odbačenom otpadu može se Općinu Jarmina obavijestiti i u slobodnoj formi.

Odluke
Naziv: Veličina: Datum objave:
ODLUKU o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 172kb kb 2018-11-16
Nepropisno odbačeni otpad
Naziv: Veličina: Datum objave:
Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada 34kb kb 2018-10-04
Arhiva vijesti