Izjava o pristupačnosti

Općenito

Općina Jarmina kao jedinica lokalne samouprave nastoji osigurati mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu jarmina.hr.

Općina Jarmina osigurava da je njena mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri prilagođena osobama s invaliditetom kako ne bi imali nikakve prepreke u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju mrežne stranice Općina Jarmina (jarmina.hr).

Pristupačnost na mrežnoj stranici www.jarmina.hr  dodatno je osigurana i programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta »UserWay – izbornik pristupačnosti«. Ovaj dodatak dodatno usklađuje mrežno mjesto www.jarmina.hr sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines) te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.jarmina.hr može se aktivirati na više načina:

 • Klikom na ikonu za pristupačnost koja se nalazi na unaprijed određenom mjestu u donjem lijevom kutu.
 • Pritiskom kombinacija na tipkovnici CTRL + U
  Nakon pritiska na ikonu o pristupačnosti ili kombinacijom CTRL + U  na tipkovnici pričekajte trenutak da se izbornik za prilagodbu pristupačnosti potpuno očita.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici www.jarmina.hr

Uz Izbornik pristupačnosti prilikom kreiranja i objave sadržaja vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni određeni kriteriji (WCAG 2.0):
Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.jarmina.hr može se aktivirati klikom na ikonu pristupačnosti koja se pojavljuje na unaprijed definiranom mjestu u donjem lijevom kutu mrežne stranice. Ikonu pristupačnosti moguće je premjestiti u jedan od šest drugih mogučih pozicija na mrežnoj stranici tako da korisnici mogu prilagoditi lokaciju ikone prema svojim potrebama. Ikonu je također moguće osim klikom otvoriti pomoću tipke TAB ili pritiskom kombinacija tipki na tipkovnici CTRL + U. Nakon pokretanja ikone pristupačnosti, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti potpuno učita.

 • Na stranici nema audio ili video sadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika.
 • Na glavnom izborniku prelaskom pokazivača preko opcija izbornika mijenja se boja čime je prilagođen osobama s poremećajem vida i motoričkim smetnjama.
 • Mrežnoj stranici se može promijeniti kontrast i time prilagoditi vizualnom korištenju mrežne stranice.
 • Stranica nema obrazaca ili skripti čije je izvođenje vremenski ograničeno.
 • Stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima
 • Stranica nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike
 • Zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirat kroz Izbornik pristupačnosti
 • Korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na stranici.
 • Boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv
 • Audio zapisi koji su objavljeni na mrežnoj stranici nikad ne dolaze samostalno nego su popraćeni tekstualnim opisom koji prethodi audio zapisu.
 • Kontrast pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće.
 • Poveznice u većini slučajeva imaju opis lokacije na koju poveznica vodi.
 • Stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice
 • Objavljeni tekstovi su u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova, koji se može povećati i smanjiti posredstvom izbornika pristupačnosti te besplatnim ekstenzijama koje je moguće ugraditi u internet preglednike
 • Na stranici nema vremenski ograničenih skripti ili obrazaca.

Status usklađenosti

Mrežna stranica jarmina.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Mrežna stranica jarmina.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

 • Audio i video sadržajima nedostaju titlovi.
 • Neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati.
 • Prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
 • Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.
 • Iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu potpuno prilagođeni ili adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju.
 • Dio slika nema pripadajući „alt tag“.

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Jarmina nastavlja sa stalnim poboljšanjima dostupnosti svojim mrežnih stranica i usluga kako bi osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.
Unatoč našim naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji www.jarmina.hr učinimo dostpunima, neki se sadržaju možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posledica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.
U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice jarmina.hr nastojat će se podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice www.jarmina.hr ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na sljedeći način: 
telefon: 032/215 – 542
fax.: +385 32 215 101
elektroničkom poštom: jarmina@jarmina.hr  ili opcina.jarmina@vu.t-com.hr

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem:
Telefon: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
mrežnoj stranici: www.pristupinfo.hr
e-mailppi@pristupinfo.hr

 

Arhiva vijesti