Program “Pomoć u kući starijim osobama”

PROGRAM  „POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA”

   Općina Jarmina u 2012. godini nastavila je suradnju sa Općinom Tordinci u pružanju usluga iz programa „Pomoć u kući starijim osobama”. Usluge se pružaju na području općina i pripadajućih naselja.  U Programu na području općine Jarmina  trenutno se nalazi 75 korisnika o kojima brinu 3 gerontodomaćice.

  Programom „Pomoć u kući starijim oosobama” pružaju se usluge pomoći starijim osobama u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i to neposredno u njihovim kućanstvima, a u svrhu poboljšanja kvalitete njihova življenja.
Usluge koje su prema ovom Programu dostupne, pružaju se starijim osobama besplatno a usmjerene su na pet glavnih područja: organizacija prehrane, kućni poslovi i uređenje okućnice, osobna higijena i osnovna zdrastvena skrb, psihosocijalna podrška, te posredovanje u ostvarivanju različitih prava.

   Kriteriji ukjlučivanja korisnika u Program:

 osobe starije od 65 godina života
(iznimno mlađa od 65 godina ukoliko je riječ o osobama: teško narušenog zdrastvenog stanja, kroničnim bolesnicima, teže pokretnim ili nepokretnim osobama)
– osobama smanjenih funkcija sposobnosti (osobe koje nisu u mogućnosti obavljati svakodnevne životne aktivnosti)
– starije osobe koje žive same bez pomoći mlađih članova obitelji ili skrbnika u neposrednoj blizini (samačka staračka domaćinstva)
– osobe koje imaju nizak socio-ekonomski status
– osobe teže narušenog zdrastvenog stanja
– osobe koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima skbi (razni oblici pomoći u kući poput prava iz socijalne skrbi, ostali oblici skrbi putem nevladinih organizacija i sl.)

  Sve informacije o provedbi Programa „Pomoć u kući starijim osobama” možete dobiti na adresi Općina Jarmina V. Nazora 2, Jarmina ili na broj telefona 032/215-542  gsm: 099/510-22-76.

Voditeljica Programa
Dragica Benčić

Arhiva vijesti