Učenici koji su u školskoj godini 2019./2020. upisali i redovito pohađaju srednju školu, ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova međumjesnog javnog prijevoza (autobus).

Mjesečnu autobusnu kartu za jedno dijete financirati će roditelj u iznosu od 100,00 kuna, a za drugo i više djece troškove prijevozne karte snositi će Općina i Županija.
Molimo roditelje sa dvoje ili više djece redovitih polaznika srednje škole da ishode Potvrde u obrazovnoj ustanovi, te s istom dođu u zgradu Općine kako bi dobili odgovarajuću Potvrdu koju prilažu prijevozniku prilikom kupnje prijevozne karte.

Pravo na sufinanciranje troškova učeničkog prijevoza ostvaruju i učenici – polaznici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Jarmina, a koji su upisani kao redovni polaznici srednje škole izvan Vukovarsko-srijemske županije, u iznosu od 300,00 kuna.